Algemene voorwaarden

'Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepassing van De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR-2011, met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze 03 juli 2013 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.'

Klik hier om een digitaal exemplaar van de DNR-2011 te downloaden.