Optimale kwaliteitscontroles met de Solibri API

Optimale kwaliteitscontroles met de Solibri API

In de huidige digitale wereld kijken we er niet meer van op dat verschillende applicaties en computerprogramma’s moeiteloos met elkaar lijken te communiceren via API’s. Maar wat is een API eigenlijk en wat levert een goede API jou op? In dit blog gaan we hier wat dieper op in én vertellen we meer over één API in het bijzonder: de Solibri API.

Wat zijn API’s?

In de bouwwereld zijn vele softwareprogramma’s en online platforms voorhanden die ondersteuning bieden aan het digitale bouwproces. Elk programma heeft haar eigen kwaliteiten en toepassingsgebieden, waarbij een totaaloplossing vaak niet voorhanden is. Een voorbeeld hiervan is Solibri. Dit programma is voornamelijk gericht op het uitvoeren van kwaliteits- en coördinatiecontroles op diverse BIM-modellen. Het uitwisselen en communiceren van de hieruit voortkomende issues gebeurt vaak via een online platform, zoals BIMSync, Trimble Connect of Dalux. Om deze platforms met elkaar te laten communiceren, wordt gebruikgemaakt van een zogeheten API. De term API staat voor ‘Application Programming Interface’.

Wat een API precies is en doet, kunnen we concreet uitleggen door een vergelijking te maken met een stekker en een stekkerdoos. Een stekkerdoos kan je zien als het systeem of de software. De stekker is in dit geval de API. Als de stekker in de stekkerdoos past, dan kunnen ze met elkaar communiceren. Wereldwijd zijn er echter verschillende soorten stekkerdozen, waardoor stekker en stekkerdoos niet altijd matchen. De documentatie van een API vertelt als het ware op welke stekkerdozen de stekker wél past.

Solibri API

Solibri maakt al gebruik van de API van andere platforms, maar heeft daarnaast zelf ook een API ter beschikking gesteld. Met deze API kunnen gebruikers zelf onderdelen ontwikkelen die bijdragen aan de effectiviteit van het programma. Denk hierbij aan het opstellen van toetsingsregels, het creëren van vensters en extra instellingen. 

Om effectiever te kunnen controleren in Solibri heeft Based met behulp van de Solibri API een aantal toetsingsregels ontwikkeld. Eén van deze toetsingsregels is gebaseerd op een clashmatrix.

Clashmatrix

Een belangrijke meerwaarde van BIM is de mogelijkheid om automatische controles uit te voeren op geometrische conflicten tussen één of meerdere modellen. Dit wordt ook wel clash detectie genoemd. 

De relevantie van de gevonden conflicten die uit deze automatische controles volgt, is afhankelijk van het stadium waarin de uitwerking zich bevindt. In een Definitief Ontwerpfase is een conflict tussen de staalconstructie en een luchtkanaal bijvoorbeeld relevanter dan een conflict tussen een wandafwerking en een inrichtingsobject. 

Om voorafgaand aan een projectfase met het hele projectteam overeenstemming te bereiken over de relevantie en prioritering van de conflicten, maken we bij Based gebruik van een zogeheten clashmatrix. In deze clashmatrix wordt per NL/sfb-codering de prioriteit van een conflict vastgelegd. Deze prioriteit wordt aangeduid met een cijfer van 1 t/m 3. De conflicten die aangemerkt zijn met prioriteit 1 worden als eerste opgepakt en opgelost. Zodra deze zijn opgelost, zal de aandacht uitgaan naar de prioriteit 2 conflicten, en zo verder. De clashmatrix is hiermee een krachtig stuurmiddel voor het gehele team.


Gedurende de (ontwerp)uitwerking zullen op basis van deze clashmatrix diverse controles worden uitgevoerd in 
Solibri. De standaard toetsingsregel in Solibri om deze geometrische conflicten inzichtelijk te krijgen, geeft als resultaat een lijst waar de gebruiker zelf de relevantie moet beoordelen. Dit vergt veel tijd en is foutgevoelig.
 
Om dit proces te vergemakkelijken heeft Based een eigen toetsingsregel ontwikkeld. Hiervoor maakt Based gebruik van de Solibri API. Deze toetsingsregel sorteert de uitkomst van de clash detectie op basis van de prioritering uit de clashmatrix.  


Bij het uitvoeren van deze toetsingsregel wordt de clashmatrix geïmporteerd en de inhoud geanalyseerd. Vervolgens controleert Solibri op intersecties tussen de geselecteerde modellen en objecten. Op basis van de NL/sfb-coderingen die aan de objecten in BIM zijn gekoppeld, worden de resultaten gecategoriseerd op basis van de prioritering uit de clashmatrix.  

Het resultaat is een overzichtelijke structuur waarin de conflicten zijn geordend op relevantie en, indien gewenst, op verdieping. 


Controle op v
loeropleggingen
 

Een derde toetsingsregel die Based aan de hand van de Solibri API heeft ontwikkeld, is de controle op de minimale en maximale opleggingslengte van de vloeren. In deze toetsingsregel kan een voorwaarde worden gesteld aan de minimale en maximale opleggingslengte van de vloerdelen op bijvoorbeeld het staal en/of wandelementen. Als resultaat is in één oogopslag te zien welke opleggingen wel en niet voldoen aan de gestelde voorwaarden (oplegging voldoet = groen, oplegging te groot = oranje, oplegging te klein = rood). 


Meer weten over de Solibri API? 

Met bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat de Solibri API voor diverse doeleinden ingezet kan worden. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de Solibri API? Of wil je weten wat bovenstaande toepassingen voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Arjen Rademaker (arjen@based.co.nl). Hij vertelt je graag meer.